Samverkan mot våld
Different languages

Vägen ur våld

Här hittar du information om det stöd och hjälp som finns i Norrbotten för att hitta en väg ut ur våld i nära relation. Här finns också kunskap för samverkan och vägledning till yrkesverksamma inom området.

Känner du igen dig?

Anpassar du ditt beteende för att din partner inte ska bli arg? Får din partner dig att känna dig dum, ointelligent, knäpp eller dålig? Har din partner skrämt dig med hjälp av våld eller ett hotfullt beteende? Har du på olika sätt försökt motstå din partners våldsamma beteende?

Är du ett barn som ser, hör och är med om att leva med våld i familjen? Blir du själv slagen eller ser du någon som du tycker om bli slagen?

Tycker du att du ibland går över gränsen och beter dig kränkande mot din partner?

Våld i nära relation sker inte i ett samspel. Våld är alltid en ensidig handling och det är den som använder våld som bär hela ansvaret. Våld skapar vanmakt, lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det. Men det finns hjälp att få.

Du kan bidra

Du kan bidra genom att kopiera den gröna knappen riktad till våldsutsatta eller Bryt tystnaden och länka till oss. Det finns broschyrer för att ge hjälp till våldsutsatta barn, vuxna och till dem som utövar våld.

I kampanjbrevet för Bryt tystnaden finns tips på sådant du kan göra för att göra skillnad. Det finns även en affisch med annonser för Bryt tystnaden.

Hjälp i din kommun
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
1177 råd om vård på webb och telefon
Polisens informationssida om brott i nära relationer
Jag vill veta
Nationell centrum för kvinnofrids kunskapsbank (NCK)