Samverkan mot våld
Different languages

Det finns hjälp att få

Att bli utsatt för våld och hot av någon, framför allt någon som du känner väl, är kränkande och mycket känsloladdat. Eller är du en som använder våld? Du har också rätt till stöd och hjälp enligt lag.

Det kan vara mycket svårt att berätta om det som har hänt. Men om du vågar berätta och vill ha hjälp med att ta dig ur situationen så finns det stora möjligheter att få stöd, hjälp och skydd.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut
Hjälp i din kommun
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50