Samverkan mot våld
Different languages

Behov av skydd

Det finns flera olika möjligheter till skydd som kan användas var för sig eller i kombination. En del kan sättas in först efter en behovsprövning.

Skyddat boende

Om du utsatts för hot eller våld i en nära relation så finns det möjlighet att få ett skyddat boende. Ta kontakt med socialtjänsten i din kommun. Gå in på "Hjälp i din kommun" på startsidan så hittar du kontaktuppgifter. Där hittar du även information om det finns boenden nära dig som drivs av ideella organisationer, exempelvis Kvinnojouren.

Jourhem

Om du är barn och i akut behov av att komma ifrån din familj kan socialtjänsten erbjuda dig ett jourhem.

Skyddade personuppgifter

Folkbokföringsuppgifter är normalt en offentlig handling. I vissa fall kan du få dina personuppgifter skyddade genom så kallad sekretessmarkering. Det gäller om du till exempel blivit utsatt för hot, våld, förföljelse eller trakasserier. En annan lösning är att ha så kallad kvarskrivning. Det innebär att du fortfarande är skriven på din gamla adress trots att du har flyttat. Du kan ansöka om sekretessmarkering eller kvarskrivning hos Skatteverket. En tredje lösning är att få fingerade personuppgifter. Läs mer på polisens information om du behöver skydd.

Kontaktförbud

Om du utsatts för hot och våld kan du ansöka om kontaktförbud. Förbudet innebär att den som hotat eller trakasserat dig förbjuds besöka, följa efter eller kontakta dig under en viss period. Inte heller du får ta kontakt eller tillåta kontakt. Om du vill ansöka om kontaktförbud ska du vända dig till polis- eller åklagarmyndighet. De kan också svara på frågor.

Polisen är skyldig att erbjuda skydd till dig som har behov av det. Läs mer på polisens information om du behöver skydd.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut