Samverkan mot våld
Different languages

Om stöd och hjälp

Om omgivningen är uppmärksam och stödjande, ger skydd och bekräftar upplevelserna, får den som utsatts för våld möjlighet att återhämta sig och utvecklas positivt.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut