Samverkan mot våld
Different languages

Anmälningsskyldighet

Om man inte har det bra har man rätt att få hjälp. Därför måste vuxna som jobbar med barn och unga anmäla till socialtjänsten om de misstänker att någon far illa. Det kallas anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.

Socialtjänsten är den myndighet som har ansvaret för vad som ska göras om barn och unga far illa och för att de ska få den hjälp de har rätt till. Anmälningsplikten innebär att vissa vuxna måste tala om för socialtjänsten om de misstänker att någon under 18 år far illa.

Anmälningsplikten gäller all personal som barn och unga träffar i exempelvis skolan, hälso- och sjukvården eller hos polisen. Den gäller även personal som arbetar inom privata verksamheter, som friskolor.

Det är viktigt att barn och unga kan känna sig trygga hemma och att de får det de behöver för att må så bra som möjligt. Därför går anmälningsplikten före tystnadsplikten.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut