Samverkan mot våld
Different languages

Du som utövar våld

Att våga prata om ditt beteende är ett sätt att ta ansvar och ett första steg till förändring. Våldsutövande män har rätt till stöd och hjälp enligt lag.

Det finns hjälp

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att du gjort någon illa och vad du kunde ha gjort i stället. I samtalen får du hjälp med att ta ansvar för dina handlingar samtidigt som du får möjlighet att tala om varför du mår som du gör. Det går att förändra sitt beteende och det finns hjälp att få.

De metoder som tillämpas i Norrbotten är Alternativ till våld (ATV) och Caring Dads. Båda metoderna är utvärderade utomlands och visar på goda effekter.

Behandling kan få positiv effekt

Socialstyrelsens utvärdering (2010) visar att många män som sökte sig till behandling minskade sitt våld under uppföljningstiden. Männens psykiska hälsa förbättrades också, och alkohol- och narkotikabruket minskade.

PrevenTell

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du får möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Telefonnumret dit är 020-66 77 88.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut