Samverkan mot våld
Different languages

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50, är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner till utsatta kan ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan du ringa och tala med någon om dina upplevelser eller ställa frågor.

De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Du kan få professionellt stöd, praktiska råd så att du kan förändra din situation och ta dig vidare, information om vart du kan vända sig inom vården om du har fysiska eller psykiska skador, information om hur du polisanmäler brott, till exempel kvinnomisshandel, hot eller sexuella övergrepp, eller vilket stöd du kan få i din egen kommun.

Sedan Kvinnofridslinjen invigdes 2007 har de tagit emot över 100 000 samtal.

Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut