Samverkan mot våld
Different languages

Socialtjänsten

Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att våldsutsatta får stöd och hjälp. Stödet ska anpassas efter den enskildes behov och handlar det om ett barn så ska alltid barnets bästa komma i första hand. Alla som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt.

Hjälpen och stödet du får av socialtjänsten anpassas efter vem du är, vilka problem du har och vad du behöver. Socialtjänsten kan informera om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns; om hur du gör en polisanmälan, om försäkrings- och rättsprocessen och om andra stödorganisationer. Andra insatser är exempelvis stödsamtal, ekonomiskt bistånd och tillfälligt skyddat boende. Om du inte är säker i din hemkommun kan socialtjänsten ta kontakt med skyddade boenden på annan ort.

Socialtjänsten ska arbeta för att barn inte far illa och för att de får det stöd och det skydd de kan behöva. Flera kommuner kan idag erbjuda barn som upplevt våld krisstöd och gruppbehandling.

Även våldsutövare har rätt till stöd och hjälp av socialtjänsten.

En våldsutsatt person som är traumatiserad kan behöva hjälp till adekvat behandling inom hälso- och sjukvården.

Hjälp i din kommun

Om du går in på "Hjälp i din kommun", till höger på den här sidan, så hittar du information om vad varje kommun i Norrbotten kan erbjuda för stöd och hjälp. Här kan du se vem som är kvinnofridsamordnare i din kommunPDF

Dessutom finns det i flera av länets länsdelar en gemensam samordnare mot våld i nära relationer och för barn- och kvinnofrid. Flertalet kommuner kan erbjuda behandling till våldsutsatta vuxna och barn samt till våldsutövare.

Familjerådgivningen​

Kommunen ska erbjuda familjerådgivning för dem som behöver det. Familjerådgivningens uppgift är att hjälpa par som har problem i sin relation. De tar emot både heterosexuella och homosexuella par, med eller utan barn. Även vuxna syskon, eller föräldrar och vuxna barn som har svårt att prata med varandra, kan komma till familjerådgivningen för samtalsbehandling. Familjerådgivningen bygger på frivillighet. De för inga journaler och de har sekretess.

Sekretess

Socialtjänsten har sekretess. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon obehörig. Likaså har sjukvården sekretess. Både sjukvården och socialtjänsten har anmälningsplikt om det finns misstanke om att barn far illa.

Uppdaterad: 2016-06-03 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut
Hjälp i din kommun