Samverkan mot våld
Different languages

Barn behöver hjälp

Barn har rätt till särskilt stöd och skydd och det är de vuxnas ansvar att våldet ska sluta.

Att barn berättar betyder inte att man skvallrar. Barn har rätt att känna sig trygg och det är aldrig för sent att prata med någon om det som har hänt. Hela familjen har rätt att få hjälp.

Barn upp till 18 år som bevittnat våld i nära relationer betraktas enligt socialtjänstlagen som offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Sedan år 2006 har barn som bevittnat våld även rätt till brottsskadeersättning.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut
Hjälp i din kommun