Samverkan mot våld
Different languages

Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdomar i åldrarna noll till arton år och för deras familjer. Hit kan barn och föräldrar vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer. Du får enklast kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa till dem direkt. Du behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen är kostnadsfri.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut