Samverkan mot våld
Different languages

Elevhälsovården

Från det att du börjar skolan till dess att du slutar gymnasiet, kan du gå till elevhälsan.

Om du går till skolsköterskan, skolläkaren, kuratorn eller psykologen för att prata eller för att få hjälp med något berättar de inte det för någon annan. De har tystnadsplikt.

Men om de tror att det finns risk att du behandlas illa eller har en dålig livssituation måste de kontakta din vårdnadshavare eller socialtjänsten. Det är för att du ska få så bra hjälp som möjligt. Om du tror att situationen blir värre av att föräldrarna kontaktas, så får de inte veta något. Om du undrar kring det här kan du börja med att prata om tystnadsplikten med den du träffar.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut