Samverkan mot våld
Different languages

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningar finns till för unga tjejer och killar. Där jobbar personer med olika yrken; barnmorskor, kuratorer och läkare. Du behöver inte veta precis vem du ska träffa när du kommer till ungdomsmottagningen. Det får du hjälp med när du kommer dit.

Om det behövs kan du få hjälp att komma i kontakt med andra ställen och personer, exempelvis en mottagning för olika typer av missbruk eller barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Du betalar inget för ett besök på ungdomsmottagningen. Alla som jobbar inom sjukvården, till exempel personalen på ungdomsmottagningarna, har tystnadsplikt. Det betyder bland annat att de inte får berätta för föräldrar eller andra att du har varit där. Men om det finns risk för ens liv eller hälsa så måste de kontakta föräldrar eller andra vårdnadshavare, eller anmäla till exempelvis socialtjänsten.

Om du undrar kring detta kan du börja med att prata med den du träffar om tystnadsplikten. Om du tror att situationen blir värre av att föräldrarna kontaktas, så får de inte veta något. Om du har fyllt 18 år är du myndig och föräldrarna kontaktas inte.

Läs mer om din ungdomsmottagningen på nätet umo.se.


Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut