Samverkan mot våld
Different languages

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att personalen du träffar, i de flesta fall, inte får prata med någon om din hälsa, behandling eller ditt privatliv.

Den personal som bryter mot tystnadsplikten kan dömas i domstol och straffas. Personalens tystnadsplikt gäller alla människor. Oavsett om någon har rätt att vistas i Sverige eller inte, får personalen inte kontakta andra myndigheter om det skulle skada en. Det betyder till exempel att man som flykting utan uppehållstillstånd i Sverige kan söka vård utan att vårdpersonalen avslöjar för polisen var man finns.

Det är inte ofta som tystnadsplikten bryts mot någons vilja eller tillstånd, men det finns några tillfällen: om du är under 18 år och personalen tror att du far illa på något sätt, till exempel att du blir slagen av sina föräldrar eller utsätts för sexuella övergrepp. Då är personalen skyldig att anmäla det till socialtjänsten i kommunen där dubor. Socialtjänsten inleder sedan en utredning, och kan i sin tur behöva kontakta till exempel polisen om du blivit utsatt för något allvarligare brott.

Personalen måste också lämna ut uppgifter om till exempel en domstol, polisen, försäkringskassan, skattemyndigheten, kronofogden eller socialtjänsten begär det i samband med en utredning.

Personalen kan göra en polisanmälan om någon har begått eller blivit utsatt för ett brott som är så allvarligt att det kan ge minst ett års fängelse.

Personalens tystnadsplikt kan brytas om du själv ger ditt tillstånd.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut