Samverkan mot våld
Different languages

Hälsocentralen

Du kan känna förtroende för dem som jobbar inom sjukvården. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt och sätter dig och dina barns behov allra främst.

Du får träffa en läkare som undersöker dig och dina skador. Skadorna dokumenteras i form av ett rättsintyg som utgör ett underlag vid den rättsliga processen.

Den som är inlagd eller går på behandling på sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan kontakta kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift är krisbehandling samt stöd- och motivationssamtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid.

Kontakta din hälsocentral eller jourcentral. Vid akuta situationer ska du inte tveka att ringa 112 - SOS Alarm.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut