Samverkan mot våld
Different languages

Du som jobbar med frågan

Det här är en webbplats för dig som söker kunskap om våld i nära relationer. Det är statens, kommunernas och landstingens ansvar att tillgodose de drabbades behov av skydd, stöd och vård. Våld i nära relation är ett mångsidigt problem och kräver samverkan med många myndigheter. Det är viktigt hur vi bemöter och tar hand om våldsutsatta vuxna och barn samt hur vi synliggör och bemöter våldsutövare. Våld i nära relation sker inte i ett samspel. Våld är en ensidig handling, inte en ömsesidig handling.

Du spelar en viktig roll för webbplatsen och dess aktualitet. Mejla oss om det sker en förändring i frågan, eller om du har tips och erfarenheter som dina kollegor i länet kan ha nytta av. Mejla till info@valdmotnara.se.

Du kan bidra!

Du kan bidra genom att kopiera den gröna knappen riktad till våldsutsatta här eller Bryt tystnaden här och länka till oss på din webb. Det finns broschyrer för att tillgängliggöra hjälp riktade till våldsutsatta barn, vuxna och till dem som utövar våld.

I kampanjbrevetPDF för Bryt tystnaden finns mer material och tips på sådant du kan göra för att göra skillnad. Där finns även en affischPDF med de annonser som ingår för Bryt tystnaden!