Samverkan mot våld
Different languages

Vi samverkar mot prostitution

Samverkan mot våld inkluderar insatser för att motverka prostitution eftersom prostitution hindrar utsatta att från att ta del av sina mänskliga rättigheter och motverkar målet att uppnå jämställdhet i Samhället. En del av polisens arbete handlar om att motverka köp av sexuella tjänster och under år 2014 genomfördes en kartläggning av läget i Norrbotten avseende prostitution, detta genererade bland annat möjligheten att lagföra en person. I Västerbotten har Polisen nu under hösten 2015 genomfört en ny kartläggning som ger en överblick av problematiken i hela region Nord. Resultatet av kartläggningen har omhändertagits och gett Polismyndigheten bättre förutsättningar till en förståelse för hur problematiken utvecklats och vilka insatser som behövs för att stötta den brottsutsatte. Brottsarbetet ska handhas med värdighet så att den brottsutsatte inte blir utsatt för skuld och ansvar”.

I Samverkan mot våld ingår Polisen, Landstinget, Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen i Norrbotten

Uppdaterad: 2017-03-21 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut