Samverkan mot våld
Different languages

Lär dig mer

Till vänster hittar du olika metoder, verktyg och utbildningsmaterial för att förebygga och arbeta mot våld i nära relationer.

Bra kunskapskällor:

Infogeneratorn- för anpassad och korrekt information på 24 olika språk. Informationen kan användas på er webb eller dela ut till våldsutsatta.

http://www.infogeneratorn.se/

Introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet.

Läs mer om Introduktionskurs om Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har byggt upp en konskapsbank som är en samlingsplats för information och forskning om våld i nära relationer.

Läs mer om Kunskapsbanken

Socialstyrelsens kunskapsbank vänder sig till alla inom professionen som arbetar med och möter äldre och människor som lever med psykisk ohälsa.

Läs mer om kunskapsguiden

VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer, är ett kompetenscentrum som samlar, skapar och sprider kunskap.

Läs mer om VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Uppdaterad: 2017-02-14 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut