Samverkan mot våld
Different languages

Genomförda konferenser, utbildningar m.m

12 juni 2012 Jackson Katz - Bryt tystnaden
Katz, utbildare, författare, filmskapare, debattör, är internationellt erkänd för sitt banbrytande våldsförebyggande arbete med killar och män. Han är en av grundarna av programmet MVP, Mentors in Violence Prevention, det ledande förebyggande initiativet mot könsrelaterat våld bland professionella idrottare och på idrottscollege. Han är också ledare för den första världsomfattande förebyggande programmet mot våld och sexuellt våld i USA:s marinkår.

Du hittar dokumentation från Katz besök i Norrbotten 2009 här

5 feb 2013 Nu har vi landat med besök av Carin Götblad
"Våldet mot kvinnor och barn är en folkhälsofråga som angår alla människor." Det är Carin Götblads utgångspunkt och hon konstaterar att det nu är hög tid att prata om dessa övergrepp.

24 okt 2012 Barnet i rättsprocessen - Hur skall barnets behov och intressen tillvaratas under utredningsarbete och beslut?
ppt Barnet i brottsmålsprocessenPowerpoint
ppt Barnet i rättsprocessenPowerpoint
ppt Barnet i vårdnadsprocessenPowerpoint

21 maj 2012 Vad är ditt ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn?
Läs om 4 bord om utvecklingslösningar gällande socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barnPDF.

25 april 2012 Våldsförebyggande arbete med män
Sveriges kommuner och landsting besökte länet och informerade om våldsförebyggande arbete med män.
ppt Om det farliga LyssnandetPDF
ppt Våldsförebyggande arbete med män - en kunskapsöversiktPDF
ppt Säkrare pappor ger tryggare barn och mammorPDF

6 mars 2012 Barn i fokus - Hur våldet kan förstås och beskrivs av barn

17-18 jan 2012 VÅLDsamt
Läs dokumentationen från konferensen VÅLDsamtPDF
Se bilder från konferensen VÅLDsamt
Läs Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatserPDF
Läs Kartläggning Samverkan mot våldPDF

Mer om Wades föreläsningar, artiklar

22 nov 2012 Samverkan Polis och socialtjänst vid våld i nära relation

18-19 maj 2011 Kraftsamling mot våld Luleå
Kraftsamling i Samverkan mot våld 18 maj i Luleå och 19 maj i GällivarePDF

Läs projektplan Samverkan mot våldPDF

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut