Samverkan mot våld
Different languages

Bedömningsmetod FREDA

FREDA är en standardiserad bedömningsmetod som är tänkt att användas inom socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

FREDA består av tre bedömningsmetoder: FREDA-kortfrågor, FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Metoderna har olika syften. FREDA-kortfrågor är ett stöd för professionella att fråga om våld i enskilda ärenden där det finns indikationer på att våld förekommer. FREDA-beskrivning är en hjälp för att få en uppfattning om karaktären på det våld som förekommit eller förekommer. FREDA-farlighetsbedömning hjälper socialtjänsten att bedöma risken för fortsatt utsatthet och ska finnas som underlag för att bedöma behov av ökat skydd. 

Den socialtjänst som är intresserad av att använda FREDA anmäler sitt intresse till Socialstyrelsen.

Här kan du se en film om användandet av FREDA - kortfrågor

https://www.youtube.com/watch?v=kYGJAmafY0o&feature=youtu.be

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut