Samverkan mot våld
Different languages

Förebyggande arbete

Under barn- och ungdomsåren formas många av de värderingar och beteenden som en person bär med sig livet igenom. Barn och unga är därför en viktig målgrupp. Det primärpreventiva arbetet, alltså insatser som vänder sig till människor generellt för att våld inte ska uppstå, som riktar sig mot normer och attityder bör vara ett centralt inslag i det förebyggande arbetet.

Uppdaterad: 2014-09-24 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut