Samverkan mot våld
Different languages

Det handlar om kärlek

Är kärleken fri? Det är huvudfrågan i projektet Det handlar om kärlek, som ska förebygga hedersrelaterat våld och förtryck bland skolungdomar.

Eleverna får genom projektet information om sina rättigheter, diskutera en utställning, se en teaterpjäs och göra värderingsövningar. Läs mer på www.rb.se

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut