Samverkan mot våld
Different languages

Lås upp

Lås upp är ett metodmaterial för skolan. Det är normkritiskt och handlar om rättigheter, genus, sexualitet och heder. Det gör att skolans personal får möjlighet att varje dag arbeta med dessa frågor utan att vara beroende av externa experter.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut