Samverkan mot våld
Different languages

Machofabriken

Machofabriken är ett metodmaterial för dig som arbetar med unga. Det är ett verktyg i ditt arbete för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld. Materialet fokuserar på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras.

Arbetet med Machofabriken ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. Materialet består av 17 korta filmer med tillhörande övningar, uppdelade på sex olika teman. Machofabriken finns både som tryckt material och som e-verktyg.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut