Samverkan mot våld
Different languages

Ses offline?

Ses offline? är ett metodmaterial som består av en handledande bok och fem tillhörande kortfilmer på dvd. Materialet är tänkt för åldersgruppen 13-25 år och kan med fördel användas på högstadiet och gymnasiet.

Innehållet är lättillgängligt och engagerande och leder till såväl eftertanke som diskussion. Texterna är skrivna av Johnny Lindqvist och Josefin Grände, bägge med lång erfarenhet som utbildare kring ungdomskommunikation respektive sexuell utsatthet.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut