Samverkan mot våld
Different languages

Stöd och behandling

Här har vi samlat metoder för stöd och behandling som är beprövade eller har evidens. Det innebär inte att vi rekommenderar vissa metoder framför andra.

En person som har utsatts för våld i en nära relation behöver många gånger ett omfattande skydd och stöd för att komma ur sin situation och klara av att gå vidare i livet. Stödet kan behöva ges under lång tid.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut