Samverkan mot våld
Different languages

ATV - Alternativ till våld

Alternativ till våld (ATV) erbjuder bland annat utbildning i att leda icke-våldsgrupper för män. Grundläggande antaganden är att utövaren har ansvar för det våld som utövas, att våld är könsrelaterat och att det är ett sätt att hantera och reagera på en subjektiv upplevelse av vanmakt och maktlöshet.

Målet är att männen ska upphöra med våld, kontroll och förtryck och i stället hitta andra uttryck för sin ilska och andra känslor. Männen söker sig till behandlingen frivilligt. Före behandlingen genomförs två till tre kartläggnings- och bedömningssamtal. Behandlingen innehåller olika teman där man går igenom våld, ansvar, sammanhang, konsekvenser och alternativ. Dessutom utgår man från att våld utgör en säkerhetsrisk för partner och barn.

Alternativ till våld (ATV) är ett kompetens- och behandlingscentrum mot våld i Norge. ATV startade 1987, som det första i Europa med att erbjuda behandling till män som utövar våld i sina nära relationer.

Läs mer

www.atv-stiftelsen.no

Socialstyrelsens (2010) Behandling av män som utövar våld i nära relationer – en utvärdering

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut