Samverkan mot våld
Different languages

Caring dads

Caring dads syftar kortfattat till att ge pappor verktyg till ett förbättrat faderskap. Målen är att minska våldsbenägenheten i relation till egna barn såväl som till partner.

Programmet fokuserar på män som utövar eller befinner sig i riskzonen för att utöva någon form av våld mot sina barn. Caring dads har en bred ingång till våldsbegreppet. Det innebär att inte enbart pappor som utövar våld (fysiskt eller psykiskt) direkt mot barnet räknas, utan även olika handlingar som riktas mot barnens mammor.

Det övergripande syftet med Caring dads är att möjliggöra ett förbättrat faderskap. Programmet utgår från fyra huvudprinciper:

  • skapa förtroende och motivation för pappor att börja titta på sitt föräldraskap
  • öka kunskapen kring barnfokuserat föräldraskap
  • öka pappors medvetenhet och ansvar för utövandet av våld och hur våldet påverkar barnen och mamman
  • fördjupa ny kunskap, återbygga förtroende och planera för framtiden.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut