Samverkan mot våld
Different languages

Kids Club

Kids Club är en gruppverksamhet för barn i åldrarna 6-12 år som upplevt våld mellan mamma/styvmamma och pappa/styvpappa och deras våldsutsatta omsorgsperson.

Grupperna träffas parallellt tio gånger. Varje träff har ett särskilt tema. Syftet är att barnen ska få bearbeta det våld de hört, sett eller bara förstått pågå i hemmet. På så sätt får de hjälp att hantera sin vardag som den ser ut just nu samtidig som den våldsutsatta omsorgspersonen får föräldrastöd för att på ett gott sätt kunna bemöta barnen.

Metodstödet är framtaget vid University of Michigan och i USA har det använts i 22 år. Upphovskvinnan till metoden heter Sandra Graham Bermann, PhD, professor i psykologi och psykiatri.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut