Samverkan mot våld
Different languages

Pictobilder

Utvecklingscentrum Dubbelt utsatt har under flera år uppmärksammat behovet av tecken, symboler och bilder, som gör att den med kommunikationssvårigheter får möjlighet att berätta om sina våldserfarenheter. Idag finns det exempelvis flera nya pictobilder på temat våld.

För nedladdning finns nu ett reda ut-häfte.Det är enkelt att använda i samtal med personer som använder alternativ kommunikation och det kräver dessutom inte särskilda förkunskaper.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut