Samverkan mot våld
Different languages

Signs of safety

Signs of safety beskrivs vara ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Fokus ligger på att göra barn, föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge.

Man ska tillsammans tänka igenom och diskutera fram en planering som innehåller lösningar där barnet eller den unge får sina behov tillgodosedda och blir tryggad och säker.

Signs of safety utvecklades i Perth, västra Australien, under mitten av 1990-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards. De började ett utvecklingsarbete tillsammans med omkring 150 socialarbetare runt Perth som ledde fram till skapandet av Signs of safety.

Läs mer

www.signsofsafety.net

www.embreus.se

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut