Samverkan mot våld
Different languages

Trappan

Trappan är en behandlingsmodell som ofta används i Sverige. Den lanserades av psykologen Ami Arnell och socionomen Inger Ekblom i slutet av 1990-talet. Modellen används i många kommuner, inom barn- och ungdomspsykiatrin och även vid skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor.

Modellen utgår från ett psykosocialt arbetssätt med utgångspunkt i barns mångfacetterade verklighet; dels den yttre samhälleliga, dels den inre personliga, vilket innebär att både barnets och bland annat familjens psykologiska situation tas i beaktande.

Trappans tre steg är kontakt, rekonstruktion och kunskap. Syftet är att barnet gradvis ska kunna tala om våldet och därmed få möjlighet att bearbeta sina minnen. Den förändring som behandlingen syftar till är i första hand kognitiv och i andra hand emotionell och beteendeinriktad. Det är viktigt att starta behandlingen så tidigt som möjligt efter att våldet upphört.

Trappan-modellen utvärderades 2009 av forskaren Åsa Källström Cater. Resultaten visar att metoden kan förbättra barns allmänna och psykiska hälsa och livssituation samt att behandlingen kan lindra posttraumatisk stress.

Ersta Sköndal högskola erbjuder kursen Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer, arbetsmodellen Trappan, 7,5 högskolepoäng.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut