Samverkan mot våld
Different languages

Vägen till att se och agera – om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning

Denna skrift vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Den är avsedd att användas som ett arbetsmaterial för till exempel personalmöten, arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar.

Läs Vägen till att se och agera – om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättningPDF

Uppdaterad: 2015-10-05 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut