Samverkan mot våld
Different languages

Nationella riktlinjer för arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Riktlinjerna har tagits fram i samarbete med Nationellt Metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT). De ska kunna användas av alla kommuner, landsting och myndigheter med flera.

Syftet är att ge stöd till de aktörer som inte har egna enheter eller grupper som arbetar särskilt mot prostitution och människohandel och som har begränsad eller ingen erfarenhet alls av dessa ärenden.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut