Samverkan mot våld
Different languages

Nationell handlingsplan för omhändertagande av offer för sexualbrott

Sexuella övergrepp hör till de allvarligaste kränkningar en människa kan utsättas för. Övergrepp sker under dygnets alla timmar och överallt i landet, och kan resultera i ett livslångt trauma för den som blivit utsatt.

Hälso- och sjukvården är ofta den instans som först möter en person som har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Därför måste vården ha beredskap för detta. Förutom att personalen erbjuder den vård och omsorg som patienten behöver, utgör de ofta patientens första länk till rättsväsendet. Resultatet av undersökningen kan bli ett viktigt stöd i utredningen om brottet.

På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, tagit fram ett nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. Syftet är att förbättra vården och omhändertagandet av offer för sexuella övergrepp inom hälso- och sjukvården i hela landet. Handlingsprogrammet ska också bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut