Samverkan mot våld
Different languages

Vägledning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Våga göra skillnad är en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Utifrån regeringens skrivelse (Skr 2009/10:229) ska vägledningen syfta till att öka

  • de utsattas möjligheter att få det stöd de behöver och den rehabilitering de är i behov av oavsett var de placeras
  • kommunens möjligheter att ge adekvat hjälp till utsatta
  • kommunens medvetenhet om ansvar för målgruppen
  • medvetenheten bland berörda yrkesgrupper om behovet av att utveckla professionell rehabilitering och långsiktigt stödjande insatser.


Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut