Samverkan mot våld
Different languages

NCK:s utbildning för yrkesverksamma

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser är avgörande för att våldsutsatta kvinnor ska få ett bra bemötande och stöd. Därför är utbildning för personer som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor och deras barn en viktig del av Nationellt centrum för kvinnofrids, NCK:s, arbete.

NCK ger följande kurser för yrkesverksamma:

Universitetskurser:
Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp
Mäns våld mot kvinnor – fördjupningskurs, 7,5 hp
Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs, 7,5 hp

Övriga utbildningar:
Utbildningsdag "Blott du mig älskar"
Tvådagarskurs "Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar"

Läs mer här om utbildningarnas innehåll.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut