Samverkan mot våld
Different languages

Att ställa frågan om våld

För att i högre grad kunna identifiera våld i nära relationer är det grundläggande att personal vågar se och vågar fråga om våld.

NCK har tagit fram ett utbildningspaket för att ge hälso- och sjukvården ett konkret stöd i arbetet med ställa frågor om våldserfarenheter. Paketet består av åtta korta filmer och ett tillhörande utbildningsmaterial.

Dvd:n "Att ställa frågan om våld – åtta utbildningsfilmer för hälso- och sjukvården" och det pedagogiska materialet kan beställas via NCK:s informationsavdelning på e-post info@nck.uu.se

www.valdinararelationer.se kan du se filmerna om bemötande på mödravårdscentral, barnavårdscentral och ungdomsmottagning. Filmerna ger exempel på hur du kan ställa frågor om våldsutsatthet när du möter en patient.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut