Samverkan mot våld
Different languages

Ensam och utsatt

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. De kan vara isolerade för att de inte har ett nätverk i Sverige eller saknar kunskap i det svenska språket och om samhället. Syftet är att höja kompetensen och medvetenheten hos personalen för att kvinnornas behov av hjälp och stöd ska kunna tillgodoses. Socialstyrelsen publicerade i maj 2014 utbildningsmaterialet Ensam och utsatt.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut