Samverkan mot våld
Different languages

Filmer via MediaCenter

MediaCenter Norrbotten är en resurs för kommunerna i Norrbotten då det gäller kostnadsfria lån av filmer och tv-program för personalutbildning och kompetensutveckling.

Du kan kontakta MediaCenter på telefon 0920-20 54 40 eller söka via deras webbkatalog www.sli.se.

Det finns stunder
Det finns stunder syftar till att genom film och övningar öka kunskapen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Med ökad kunskap ökar också möjligheterna att se, agera och möta kvinnor utsatta för våld. Det finns stunder är uppdelat i fem kapitel med teman som är särskilt viktiga att belysa i samtal om våld mot kvinnor med funktionsnedsättningar: beroende, bemötande, utsatthet, försummelse och osynlighet.

Inte som min syster
Filmen handlar om familjen Kerkatlis äldsta dotter Rim som blev bortgift när hon var 13 år. Hennes lillasyster Dalida har bestämt sig för att det inte ska bli hennes öde. Hon vill göra sitt eget val, men det är ett riskfyllt beslut. En dokumentär om tvångsgifte och hedersmord av Leyla Assaf-Tengroth.

Machofabriken
Machofabriken är ett metodmaterial framför allt riktad till unga. Det är ett verktyg för att öka jämställdhet och för att förebygga våld, med fokus på hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. Materialet består av 17 korta filmer med tillhörande övningar, uppdelade på sex olika teman. Läs mer på www.machofabriken.se.

Ingen ser oss
Ingen ser oss är ett utbildningsmaterial som syftar till att höja kunskapen om kvinnofrid och förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor. Materialet är uppdelat i tre delar; utsatthet, förtryck och manlighet.

Dubbelt utsatt
Novellfilm om mäns våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Filmen handlar om Angelica som längtar efter att möta den rätte. En dag träffar hon mannen som lovar henne allt hon vill ha. Angelica är kär och märker inte när deras förhållande förändras. Allt mer sällan träffar hon sina vänner och föräldrar. Våld blir en vanlig del i hennes vardag. Men en dag dyker barndomskamraten My upp.


Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut