Samverkan mot våld
Different languages

Hedersrelaterat förtryck och våld

Här finns filmer om hedersrelaterat förtryck och våld. Filmerna riktar sig till unga, yrkesverksamma, vårdnadshavare och till ansvariga myndigheter och politiker.

Filmerna informerar om utsattheten som de unga lever i, hur det går att arbeta och samverka mellan verksamheter för att hjälpa barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, förhindra att unga blir gifta mot sin vilja och bidra till att unga flickor får stöd, vård och skydd när de riskerar eller har blivit utsatta för könsstympning. Filmerna lyfter också lagstiftningen mot tvångsäktenskap och lagstiftningen mot könsstympning

Läs mer om hedersrelaterat förtryck och se filmerna


Uppdaterad: 2015-11-10 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut