Samverkan mot våld
Different languages

Om våld mot HBTQ-personer

För att öka kunskapen och förbättra stödet till våldsutsatta hbt-personer har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) tagit fram ett utbildningspaket bestående av en novellfilm och ett pedagogiskt material om våld i samkönade relationer.

Filmen ”Blott du mig älskar” skildrar maktlöshet och ordlöshet i ett samhälle där okunskap och fördomar kan få ödesdigra konsekvenser för den som behöver hjälp. Till filmen hör ett pedagogiskt material som ger en fördjupad teoretisk och praktisk förståelse. Materialet bygger på forskning om våld i nära relationer och om hbt-personers utsatthet för våld.

Utbildningspaketet är gjort för att användas i utbildningar för yrkesverksamma som möter våldsutsatta personer inom exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsende och frivilligorganisationer.

För mer information kontakta NCK:s utbildningsenhet:
e-post: utbildning@nck.uu.se, telefon: 018-611 98 66.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut