Samverkan mot våld
Different languages

Om våld mot kvinnor i missbruk

Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem har svårare att få hjälp och stöd än andra våldsutsatta kvinnor.

Ubildningsmaterialet Skylla sig själv? ger socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, landsting, kvinnojourer och rättsväsende bättre förutsättningar att möta de behov som våldsutsatta kvinnor med missbruk kan ha.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut