Samverkan mot våld
Different languages

Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Sällan sedda är ett utbildningsmaterial av Socialstyrelsen om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Sällan sedda vänder sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och ungdomsmottagningar. Materialet kan också vara användbart inom polis- och rättsväsende samt i ideella organisationer såsom brottsoffer- och kvinnojourer och funktionshindersorganisationer.

Boken innehåller diskussionsfrågor och kan med fördel användas i lokala och regionala tvärprofessionella utbildningar. Materialet fungerar även som underlag för dig som vill öka dina kunskaper på egen hand.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut