Samverkan mot våld
Different languages

Polisfilm Utsatt för hedersbrott

Filmen Utsatt för hederbrott är en del i polisens informationskampanj om brott i nära relationer.

http://polisen.se/komtilloss kan man läsa om vilken typ av stöd och hjälp man kan få om man utsatts för ett hedersrelaterat brott.

Uttryckt med juridiska termer kan den ”övervakning” och ”påverkan” någon utsätts för handla om frihetsberövande, tvång, hot, ofredande eller misshandel. Det är allvarliga brott.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut