Samverkan mot våld
Different languages

Prostitution och människohandel

Socialstyrelsen har tagit fram två utbildningsmaterial om prostitution som vänder sig till personal i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och ungdomsmottagningar. Det ena är inriktat på barn och unga, det andra på vuxna. Fokus är stöd och hjälp till individen.

Att köpa sex är alltid olagligt. Föreningen 1000 Möjligheter ger med stöd av länsstyrelsen ut boken ”Ska vi byta? Sex mot…..?” som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år och som på ett enkelt sätt förklarar vad det innebär att köpa sex och vilka konsekvenser det kan få för de inblandade.

Boken vill belysa det verkliga problemet bakom prostitution och människohandel: efterfrågan. Därför beskriver boken ett antal myter, vanliga frågor och påståenden kring prostitution och människohandel, och förklarar vad det innebär att köpa sex och vilka konsekvenser det kan få för de inblandade. Beställ eller ladda ner boken på www.1000mojligheter.se/material/

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut