Samverkan mot våld
Different languages

Utbildning från Socialstyrelsen gällande prostitution och människohandel

Ny webbaserad utbildning från Socialstyrelsen gällande prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Syfte: Öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som barn och unga samt vuxna kan befinna sig i. Utbildningen ska ge dig en ökad förståelse om fenomenet, bemötande samt insatser och åtgärder.

http://www.socialstyrelsen.se/valdsochbrottsrelateradefragor/sexmotersattning

Uppdaterad: 2015-10-05 av: Kjell-Åke Hallden

 Skriv ut