Samverkan mot våld
Different languages

Vänd dem inte ryggen

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det är kollektivt utövat. De som lämnar sin familj för att de utsatts kan uppleva stor ensamhet och isolering och behoven av hjälp och stöd kan vara stora och långvariga. Syftet är att höja medvetenheten och kompetensen hos personal för att bättre tillgodose de utsattas behov av stöd och hjälp. Socialstyrelsen publicerade utbildningsmaterialet Vänd dem inte ryggen

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut