Samverkan mot våld
Different languages

Om våld i nära relationer

Insatserna för att bekämpa våld i nära relationer måste göras utifrån ett rättsligt, socialt, ekonomiskt och hälsorelaterat perspektiv samt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv. Insatserna måste utgå från de utsattas behov. I de fall barn upplever våld måste särskild hänsyn tas till barnets behov, rättigheter och förutsättningar.

Vår kunskap, våra värderingar och våra attityder är avgörande för kvalitén på bemötandet. Trots namnet på problemet så sker inte våld i nära relationer i ett samspel. Våld är en envägshandling, inte en ömsesidig handling. Det är våldsutövaren som gått över gränsen, inte den som blir utsatt.

I menyn till vänster får du en överblick över detta komplexa och stora problem.

Uppdaterad: 2015-04-16 av: Marianne Karlsson

 Skriv ut