Samverkan mot våld
Different languages

Intersektionalitet

Intersektionalitet kan ses som ett redskap för att analysera makt om man är intresserad av hur makt skapas och upprätthålls.

Den grundläggande tanken med intersektionalitet är att det finns fler saker orsaker än kön som har betydelse för hur mycket makt och inflytande en människa har att forma sitt eget liv. Varje person påverkas av flera olika strukturer och alla individer delas in i olika sociala kategorier såsom kön, klass, etnisk bakgrund, religion, ålder, sexuell läggning och liknande.

I allt arbete för ett mer jämställt eller jämlikt samhälle är det viktigt att beakta de sociala strukturer och maktförhållanden som upprätthåller ojämlikheter och orättvisor, och som begränsar individers möjligheter till makt och inflytande i samhället och därmed förbättring av sina levnadsvillkor. Intersektionalitet är viktigt eftersom det kompenserar för de brister som enstaka kategorier som klass, kön och etnicitet har haft för att kunna förklara komplexa sociala relationer och företeelser.

Du hittar publikationer och kurser om intersektionalitet på NCK:s hemsida.


Uppdaterad: 2013-01-18 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut