Samverkan mot våld
Different languages

Våld och alkohol

Kopplingen alkohol och våld är inte lika stark överallt. I en jämförelse mellan 50 länder hittades inget klart samband alls. Många våldsbrott begås utan alkohol och omvänt, många dricker utan att ta till våld.

Alkoholen är inte någon direkt orsak till våld men den kan utlösa våld i en situation där även mycket annat spelar in. Det kan betyda att alkoholen lättare bryter igenom vissa spärrar mot att använda våld. Några till och med dricker för att kunna slå och sedan inte tro sig behöva ta ansvar för sitt våld. Alkoholen gör också att den som slår gör det oftare och med större brutalitet.

Då man hittar ett samband mellan alkohol och våld finns olika teorier om vad det kan bero på. Tidigare ansåg forskare att det var alkoholens rent fysiska effekter som gjorde folk aggressiva. Nu säger experter att det inte stämmer. Det alkoholrelaterade våldet är mycket mer komplicerat. Alkoholen kan öka individens benägenhet att använda våld, men på ett indirekt sätt. Det finns även psykologiska, sociala och genetiska förklaringar, som dessutom samverkar med varandra.

Våld i nära relation förekommer både i samhällen där folk dricker mycket och där det är sällsynt att man dricker.

Uppdaterad: 2013-01-18 av: Annika Stävenborg

 Skriv ut